prev
next

NPO Radio 5 akoestiek en consoles

In samenwerking met Ericsson en D&MS heeft KB|MF voor de NPO de nieuwe Radio 5 ON AIR studio voorzien van een custom console en akoestiek. Om alle wensen van de Radio 5 medewerkers goed in kaart te brengen is vooraf een op schaal gemaakte dummy console geplaatst zodat alle medewerkers input konden geven ten aanzien van het design. Zo werden ARBO eisen en wensen van gebruikers bij elkaar gebracht. Van groot belang waren zichtlijnen naar medewerkers onderling, zichtlijnen naar het AKN Media Café en zichtlijnen naar de aangrenzende spreekcel. Door de dummy console in de studio te plaatsen kon tot op de centimeter nauwkeurig bepaald worden waar de definitieve positie moest komen. In een tweede fase heeft KB|MF in opdracht van de NPO middels specifieke metingen de ruimte akoestiek in kaart gebracht. Klank en isolatie parameters werden gemeten en vervolgens heeft KB|MF een compleet rapport gemaakt welke ten grondslag lag aan de akoestische aanpassingen die KB|MF tevens gerealiseerd heeft middels custom AcoustoMizers. 

KB|MF design | acoustics | furniture