prev
next

NPO 3FM turn-key design en inrichting

Na een lang aanbestedingstraject door Technicolor heeft systeem integrator D&MS de opdracht gekregen de nieuwe studio omgeving voor Radio 3FM te bouwen. Deze omgeving bestond uit vier ruimtes die in de Peperbus op het Mediapark gebouwd moesten worden. Twee ON AIR studio’s, een Eindregie met daarin posities voor de eindcontrole (MCR), video regie, regisseurs positie en regie assistentes en als vierde een Live opname ruimte. Omdat het geheel op een beperkte oppervlakte moest plaatsvinden en de ruimtes visueel met elkaar in verbinding moesten staan is KB|MF gevraagd een turn-key plan te maken voor de inrichting. Dit heeft geresulteerd in advisering ten aanzien van plaatsing en ontwerpen van de diverse consoles en intensieve overleggen met derden betreffende akoestiek en infrastructuur adviseringen. Dit resulteerde in een opdracht voor KB|MF om de diverse gewenste consoles te ontwerpen en te leveren.

KB|MF design | acoustics | furniture