prev
next

Omroep Max turn-key studiobouw en inrichting

De wens van Omroep MAX waren twee studio’s binnen de Omroep die voor meerdere doeleinden gebruikt konden worden. Waaronder zelfs een surround studio. Jean Pierre Gabriel die voor Omroep MAX deze kar trok had reeds ervaring met KB|MF voor de realisatie van een surround studio op de verdiepingsvloer van de KRO in het AKN pand. Gabriel nam contact op met KB|MF met de vraag of zij input konden geven voor de realisatie. KB|MF heeft vervolgens het hele bouwtraject en de inrichting begeleidt: planning, constructie ontwerpen voor isolatie en akoestiek, begeleiding aannemer, budgetbewaking en dergelijke. In een turn-key traject heeft KB|MF de bouw van beide studio’s gerealiseerd. De uitdaging was op de redactievloer opname en uitzendstudio’s te realiseren die geen hinder zouden opleveren op de redactievloer. En dit binnen planning en budget. Deze uitdaging is gelukt. 

KB|MF design | acoustics | furniture